• نگرانی آمریکا از قطب قدرت در حال ظهور
    «میت رامنی»، سیاستمدار کهنه کار و وابسته به حزب جمهوری خواه آمریکا طی یادداشت منتشره در روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» نوشت: با ظهور ایران نباید از توان نظامی آمریکا کاسته شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب