• 2700 مشترک تهرانی در معرض قطعی آب
    قطع جریان آب حدود 50 مشترک پر مصرف با مصرف بیش از پنج برابر الگوی تعیین شده به مدت هفت ساعت، به مشترکانی که بیش از 2.5 برابر الگوی مصرف در ماه آب مصرف می کنند، یک ماه برای اصلاح رفتار مصرفی خود مهلت داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب