• قطع دریافت کارمزد کارتخوان ها
    تا زمانی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم قطعی خود را درباره کارمزدهای دستگاه های کارتخوان اعلام نکنند، این طرح اجرایی نخواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب