• پیوند قلب مرده
    نخستین بار در جهان، جراحان بیمارستان «سنت وینسنت» استرالیا، یک قلب مرده را در سینه یک بیمار پیوند زدند. این اقدام شگفت انگیز جراحان استرالیایی می تواند شمار نجات یافتگان جراحی پیوند قلب را ۳۰ درصد افزایش دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب