• معضل جدید افغانستان؛ انتشار داعش!
    يكي از مهمترين عناصر انتشار داعش در افغانستان، «موضوع انتشار» است. در اين رابطه داعش تلاش دارد قبل از حضور فيزيكي در افغانستان، به انتشار پيام‏ها، افكار و ايدئولوژي خود بپردازد. زيرا هر كس آن را بپذيرد و به آن متهد شود همان كاركرد داعش را ايجاد خواهد كرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب