• تصویر/ قهرمان تای بوکس داعشی شد!
     «والدیت گاشی» آلمانی اما آلبانی تبار 29 ساله که تاکنون دو بار موفق به قهرمانی جهان در رشته بوکس تایلندی شده به گروه تروریستی داعش در سوریه پیوسته است. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب