• قهرمان روس، رکورد رضازاده را پس داد!
    دوپینگ وزنه بردار جوان و رکوردشکن روسیه، شوک خبری بزرگ برای ورزش دنیا بود که خاطرات تلخ استفاده از مواد نیروزا توسط قهرمانان محبوب جهان و المپیک در سالیان گذشته را دوباره زنده کرد.  
  • پیکر قهرمان وزنه برداری آسیا در شیراز به خاک سپرده شد
      ظهر چهارشنبه پیکرشادروان میثم محبی، وزنه بردار پرافتخار استان فارس و کشور در میان حضور گسترده مردم ، ورزشکاران و مسئولین فارس در قطعه نام آوران دارلرحمه شیراز به خاک سپرده شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب