• بنزین از 29 اسفند گران می شود
    یک عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دولت یارانه کارگران را در سال آینده قطع نمی کند، گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار زیر بار افزایش دستمزد کمتر از 30 درصد نخواهند رفت.      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب