• قیمت جدید بنزین در سال 94
    با وجود منتفی اعلام شدن افزایش قیمت بنزین برای سال ۱۳۹۴ اما با مصوبه امروز مجلس، دست دولت برای افزایش دستکم ۵ درصدی قیمت بنزین برای سال آینده باز شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب