• افزایش قیمت فراورده های لبنی
    دبیر انجمن صنایع لبنی کشور افزود: هم احتمال افزایش قیمت لبنیات پس از ماه مبارک رمضان وجود دارد و هم ممکن است شرایط به گونه ای شود که نه تنها قیمت افزایش پیدا نکند بلکه با ارزانی این محصولات نیز مواجه شویم.
  • وضعیت قیمت شیر و محصولات لبنی
    مشاور انجمن صنایع لبنی ایران گفت: دولت اجازه افزایش محصولات لبنی را همزمان با افزایش قیمت شیرخام از ۱۱۰۰ به ۱۴۴۰ تومان در هر کیلوگرم داده است اما امکان افزایش قیمت شیرخام تا این مقدار وجود ندارد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب