• آزادسازی کامل قیمت نان سنگک در سال 94
    رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی از آزادپز شدن تمامی نانوایی های سنگکی در سال جاری خبرداد و گفت: کنجد یک رو ۱۵۰۰ تومان، کنجد دو رو ۲ هزار تومان و نان ساده سنگک، کیلویی ۳ هزار تومان نرخگذاری شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب