• میمون‌ها در خدمت ارتش چین
    نیروی هوایی ارتش چین برای حل مشکل پرنده هایی که در نزدیک پایگاه های هوایی این کشور زندگی می کنند و ممکن است با تصادم با هواپیماها مشکل ساز شوند از میمون ها کمک گرفته است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب