• برق و گاز دوباره گران شد
    نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۴ به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دادند، هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ ۱۰۰ تومان و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ ۵۰ تومان اخذ کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب