• ایرادات قانون فرزندخواندگی در لایحه جدید
    بهتر بود که بهزيستي تصميم به تدوين قانوني جديدي در اين زمينه نمي گرفت زيرا قانون قبلي روشن تر بود و مسائل بحث بر انگيزي همچون ازدواج با فرزندخوانده را نيز مسکوت گذاشته بود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب