• سقوط آزاد با لباس خفاشی در ایران
      شاید آرزوی خیلی ها باشد اما قطعا کار هر کسی نیست؛ هر کسی دل و جرأت پرواز در آمان را ندارد مخصوصا اگر شخص پرنده با لباس باله دار به دل آسمان بزند و پرواز را با یکی از خطرناک ترین ورزش های هوایی تجربه کند              

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب