• لباس جدید ضد قوز برای کاربران کامپیوتر
    لباس جدید و عجیبی توسط یک طراح هلندی طراحی شده است که به وسیله ی آن کاربران کامپیوتر اجازه ی قوز کردن نخواهند داشت و با این روش ستون فقراتشان صاف قرار می گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب