• لباس نارنجی قربانیان داعش نماد چیست؟
    جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی که اواخر سال ۲۰۱۲ در سوریه ربوده شد و جنگجوی کردستان عراق آخرین قربانیانی هستند که داعش سرشان را از بدن جدا کرد. این دو همانند بیشتر قربانیان داعش قبل از بریده شدن سرشان، لباس نارنجی به تن داشتند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب