• شناسایی اجزای تناسلی در بانوان
     بر خلاف دستگاه تناسلی مردانه، تمام اجزاء دستگاه تناسلی زنانه در درون بدن در محوطه لگن قرار گرفته است. دستگاه تناسلی زن از دو بخش عمده خارجی و داخلی تشکیل شده است...........    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب