• چگونه لحظات بد زندگی مان را کنترل کنیم؟ (1)
    در طول زندگی ممکن است ما با ناملایمات و تنش ها و بحران هایی روبرو شویم. این استرس ها می توانند چیزهایی مثل قبول شدن در دانشگاه در یک شهر دور، از دست دادن یک عضو نزدیک خانواده، ورشکستگی مالی، تجربه صحنه هایی مثل تصادفات وحشتناک رانندگی و … باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب