• زلزله تبریز را لرزاند
    زلزله ای به قدرت 4 ریشتر تبریز را لرزاند.
  • تهران لرزید
    زلزله ای به بزرگی 2.3 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین فيروزكوه، تهران را لرزاند. به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت ۰۱:۱۹:۱۶.۸ با قدرت 2.3 ریشتر در فيروزكوه، تهران ثبت شده است...
  • بم لرزید
    زمین لرزه ای نسبتا شدید به بزرگی ۴.۱ ریشتر بم ساعاتی پیش بم را تکان داد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب