• گفته های بزرگ حکیم لقمان
    در دوران کودکی حضرت داود علیه السلام، در خانواده ای که نسب آن به حضرت ابراهیم علیه السلام منتهی می شد، کودکی سیه فام چشم به جهان گشود. سپس بر اثر داشتن ملکات فاضله، هوش سرشار، عقل، تدبیر فوق العاده ، تجربه و پختگی، بیان شیرین و منطق محکم، به نام لقمان حکیم معروف گردید. در دوران کودکی حضرت داود علیه السلام، در خانواده ای که نسب آن به حضرت......

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب