• آشنایی با 10 زبان دشوار دنیا
    هر چند تعداد گویش ها در مناطق مختلف جهان از چند هزار عدد فراتر می رود اما سازمان ملل متحد فقط آن دسته را که دارای معیارهای زبانشناسی ، دستور زبان و ریشه تاریخی است را به عنوان زبان رسمی پذیرفته است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب