• عوارض استفاده از لوازم آرایش تقلبی
     ریمل  هایی که پایه اصلی آنها آبکی است، محیط مناسبی برای رشد میکروب ها هستند و می توانند عفونت های چشمی، التهاب، قرمزی، ترشحات غلیظ، خارش و حتی پوسته  ریزی لبه پلک را ایجاد کند. در ادامه در مورد عوارض خط چشم های تقلبی و همچنین عوارض استفاده از لوازم آرایش و ریمل های تقلبی بیشتر توضیح می دهیم.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب