• آموزش تمیز نگهداشتن یا ضد عفونی کردن لوازم آرایشی
     اگر لوازم آرایش را به دودسته تقسیم کنیم یک دسته آنهایی می شوند که اگر به آلودگی دچار شوند دیگر راه بازگشتی برای شان نیست و اگر به سلامت خود علاقه منديد چاره ای جز کنار گذاشتن آنها ندارید، پس بسیار مواظب باشید که آلوده نشوند. .............    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب