• آدیداس، نام اول و آخر پوشاک ورزشی
    آدیداس امروزه نه فقط برای ورزشكاران و علاقه مندان به ورزش، بلكه برای اشخاص دیگر به عنوان استاندارد كیفیت لباس و تجهیزات ورزشی شناخته می شود.
  • چگونگی به وجود آمدن برند آدیداس و پوما
     افشای حقیقت جالب در به وجود آمدن برند آدیداس و پوما ،  راننده شان می گوید دعوا برسر یک زن بوده است. خودشان می گفتند ” اختلاف نظر داریم اما دعوا نداریم”. متخصصان می گویند موضوع بر سر نحوه تولید بوده است. هرچه که بود، .........    
  • چگونگی به وجود آمدن برند آدیداس و پوما
     افشای حقیقت جالب در به وجود آمدن برند آدیداس و پوما ،  راننده شان می گوید دعوا برسر یک زن بوده است. خودشان می گفتند ” اختلاف نظر داریم اما دعوا نداریم”. متخصصان می گویند موضوع بر سر نحوه تولید بوده است. هرچه که بود، .........    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب