• لکه لباس‌ها را چقدر باید سابید؟!
    لکه ها را چطور برطرف می کنید؟ معمولا چقدر شوینده در ماشین لباسشویی می ریزید؟ چقدر آن را پر می کنید؟ فیلتر آن را هر چندوقت یکبار عوض می کنید؟ کدام لباس ها را با هم می شویید؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب