• لکه‌های سفید روی ناخن
    ناخن های شكننده (Brittle nails) یك مشكل شایع به خصوص در میان خانمهاست كه مهمترین عامل ایجاد كننده آن تماس مكرر با آب، مواد شوینده و مواد شیمیایی است كه باعث خشكی و شكنندگی ناخن می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب