• ماجرای عجیب آیفون ایرانی!
     آبان سال گذشته، یک خانم جوان ایرانی که برای مسافرت به سوئیس رفته بود، گوشی آیفون خود را در کافه ای در یک منطقه تفریحی جا گذاشت. تلاش های او برای یافتن گوشی اش به نتیجه نرسید و در نهایت پذیرفت که آیفون ٥اسی را که اوایل سال گذشته خریده بود، برای همیشه از دست داده است...
  • زنده شدن مردی در قزوین پس از 50 سال
    به گفته مسئول حراست مرکز آموزشی ـ درمانی شهید رجایی قزوین مرد 75 ساله ای که برای جراحی به این مرکز مراجعه کرده بود، دریافت که 51 سال پیش برای وی گواهی فوت صادر شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب