• هیس،دولت صحبت نمی‌کند!
    درحالی که دولتمردان ماجرای پول های کثیف را پیگیری می کنند و معتقدند عوامل و منتفعین از این پول ها را باید به اطلاع مردم رساند، عده ای از نمایندگان مجلس به موضع گیری های دولت واکنش نشان می دهند. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب