• مادران سینماگری که دخترشان بازیگر شدند
    منیژه حکمت، فرشته طائرپور و رخشان بنی اعتماد از جمله سینماگرانی هستند که فرزاندانشان به عنوان بازیگر در سینما مشغول به کار هستند و به عنوان مادر نقش پررنگی در تربیت و ورود آنها به این حرفه داشته اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب