• گفتگو با زنی که مادرش به او اسید پاشید
    مادر یک زن که مخالف ازدواج دوم وی بود دست به اسیدپاشی هولناک زد.این مادر به بهانه مهمانی شب به خانه دخترش رفت و درحالی که نوه اش را از سمیه دور کرده بود روی این زن اسید پاشید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب