• پرتاب نوازدی از طبقه هفتم توسط ماردش! (عکس)
    اتفاقی هولناک در نیویورک پلیس و مردم این شهرد را مبهوت کرد .به گزارش ایران ناز ،مادری نیویورکی در کمال بیرحمی تنها دقایقی بعد زایمان نوزاد خود را از طبقه هفتم به بیرون پرتاب کرد .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب