• مار افعی همبازی یک دختر!! + عکس
    یک تربیت کننده مار بسیار حرفه ای به نام "جیمی گوارنیو” فیلمی کوتاه از دخترش "آلیزای” 14ماهه در حال بازی کردن با یک مار افعی 13 فوتی با ظرفیت کشتن و بلعیدن یک بزرگسال بالغ منتشر کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب