• ماساژ کدام نواحی بدن برای سلامت مفید است؟
    در بدن انسان میلیاردها پایانه عصبی وجود دارد که تحریک آن ها روی وضعیت جسمی، تأثیر مثبتی می گذارد. این کار را می توان با ماساژ دادن یا فشار وارد آوردن روی پایانه عصبی، انجام داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب