• لیست آپارتمان‌های زیر110میلیون تومان
    واحدهای مسکونی معرفی شده در ستون امروز نبض بازار وضعیت آپارتمان هایی را حکایت می کند که قیمت پیشنهادی فروش آنها تا مرز 110میلیون تومان از سوی مالکان تعیین شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب