• مردم باید معترض مالیات بر ارزش افزوده باشند
    اگر طلای شمش ١٠ دلار خریده شود و ده ها دلار هزینه بشود و نهایتش بشود ١١٠ دلار باز هم اگر ٨ درصد را بگیریم این مبلغ یک عدد جمع شده است که مالیات هایش به جیب تولید برگشته است. سیستم حسابداری این موضوع ساده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب