• آموزش شکنجه گران برای رهایی از وجدان درد!
    گزارش های منتشر شده نشان می دهد روانشناسان آمریکایی پس از حملات یازده سپتامبر با وزارت دفاع و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همکاری کردند تا ماموران سیا بازجویی های سختگیرانه را با وجدانی آسوده انجام دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب