• قتل دختر جوان به دست پسر معلول
    متهم، جوانی معلول است که قصد داشت مقتول را برباید. او ابتدا جلو دختر را گرفت و چون نتوانسته او را با خود ببرد حین فرار دختر، دنبالش رفت و وی را با واردکردن ضربات چاقو به قتل رساند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب