• هتک حرمت بانوان مسافران ایرانی در ترکیه
    بعد از حادثه دردناک رخ داده در فرودگاه جده، این بار نوبت مأموران پلیس فرودگاه ترکیه رسید که در مواجهه با مسافران ایرانی، برخورد زننده نشان داده و نگرانی هایی را پدید آورند!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب