• هوای ابری برای مامور اداره برق حادثه آفرید
    صبح امروز یکی از ماموران پیمانکاری مدیریت توزیع برق دچار برق گرفتگی شد و از ارتفاع بر روی سایه بان یک مغازه سقوط کرد. این حادثه به دلیل ابری بودن هوا و برگشت برق در مدار رخ داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب