• کوچکترین ماهواره جاسوس
    ماموریت این نوع از ماهواره ها به گونه ای است که از هر اینچ از زمین می توانند عکس بگیرد و اندازه این نوع از ماهواره ها که "Dove" نام دارد به اندازه یک جعبه کفش است .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب