• چرا بحث ماهی تیلاپیا داغ شد؟
    ارسلان قاسمی در گفتگو با مهر در مورد پرورش ماهی تیلاپیا در کشور با تاکید بر اینکه ما نیازی به پرورش این ماهی در کشور نداریم، گفت: ما باید به گونه هایی که در کشور در حال پرورش هستند توجه بیشتری کنیم چراکه سرمایه گذاری های لازم را در زمینه پرورش آن ها انجام دادیم، زیرساخت های کار تقریبا آماده است، تنها باید فناوری هایمان را به روز و شرایط   مان را اصلاح کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب