• ماهی سرخ شده (سنگ سان جان )
    ابتدا سنگ سان را برش زده و به قطعات نازک در اورده تخم مرغ ها را داخل ظرفی شکسته مقداری نمک و ادویه به ان افزوده و خوب هم بزنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب