• ماه مرگ برای تهرانی‌ ها!
    آمارهای سازمان بهشت زهرا(س) و شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نشان می دهد ارتباط مستقیمی میان آلودگی هوا با تعداد مرگ ومیرها در این شهر وجود دارد. این آمار نشان می دهد در هرماهی که تعداد روزهای بیشتری کیفیت هوای شهر ناسالم گزارش شود، به شکل معناداری تعداد مرگ ومیرهایی که در تهران به وقوع می پیوندد نیز بیشتر می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب