• آشنایی جنین با اولین مزه در مایع آمنیوتیک!
    آزمایش ها نشان می دهد هر چیزی که خانمها در دوران بارداری می خورند در مایع آمنیوتیک قابل تشخیص بوده و جنین طعم و مزه ها را کم کم درک میکند. شاید این یک مکانیسم بقا به نظر برسد که ما انسانها با عشق به شیرینی به دنیا می آییم. ما این مزه را حتی زمانی که در شکم مادرمان هستیم دوست داریم. حدود ۱۵ تا ۱۶ هفته بعد از لقاح، جنین لذتی که از شیرینی می برد را با بلعیدن بیشتر مایع آمنیوتیک زمانی که شیرین است،

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب