• قرار‌نبود اعتدال به سود اصولگرایان تمام شود
     رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت اصلاحات این روزها در موسسه گفت وگوی ادیان که خود ریاست آن را برعهده دارد، فعالیت می کند.
  • 10 جمله جنجالی از حسن روحانی
    در عرف سیاست و سیاست ورزی یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار و جریان ساز یک فرد سیاسی نوع گفتمان و ادبیات اوست بزرگان سیاست در تمام دنیا انرژی زیادی برای آنچه که پشت تریبون می گویند صرف می کنند روسای جمهور که به نوعی ویترین سیاست ورزی یک مملکت هستند، نقش تعیین کننده ای دارند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب