• چگونه به کودکانی که شب ادراری دارند کمک کنبم؟
    در دوره ای از کودکی ، یکی از مسائلی که باعث اذیت شدن والدین می شود. شب ادراری فرزندشان است. بسیاری از خانواده ها برای درمان این مسئله به پزشک می روند. شب ادراری نه فقط برای خانواده بلکه برای خود کودک نیز آزار دهنده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب