• ابتکار: اسناد سرطان زا بودن بنزین آماده است
    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تمام اسناد لازم مبنی بر سرطان زا بودن پتروشیمی موجود است گفت: این مسئله کاملا شفاف است و با تهدید و تهمت ها، سازمان محیط زیست از موضع خود که حافظ سلامت مردم است کوتاه نمی آید...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب