• زمان افتتاح مترو فرودگاه امام (ره) - پرند
    هابیل درویش اظهار كرد: از اعتبارات سال گذشته برای احداث این خط 20 میلیارد تومان دریافت كردیم اما امسال اعتباری برای این خط پرداخت نشده كه در صورت تامین اعتبارات لازم می توانیم هرچه سریعتر خط را تكمیل و آماده بهره برداری كنیم. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب