• متلک‌پراکنی، مرگبار شد
    متلک پرانی پسری به دختران یک محله در خیابان پاسدار گمنام تهران عاقبتی مرگبار داشت. یکی از مزاحمان خیابانی وقتی با اعتراض پسر جوانی روبه رو شد، در اقدامی کینه جویانه او را به قتل رساند.
  • جنایت به‌خاطر متلک
    مردی که متهم است همکارش را کشته، در جلسه دادگاه مدعی شد اگر قتل را انجام نمی داد، خودش جانش را از دست می داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب